Renovaties

Gebouwen verouderen en zijn daarom soms genoodzaakt een renovatie te ondergaan. Renovaties kunnen verschillende redenen hebben. De grond kan verzakt zijn of de desbetreffende materialen zijn zodanig verouderd dat ze vervangen moeten worden. Een pand dat toe is aan een renovatie kan niet meer worden gebruikt voor de de dagelijkse bestemming. Renovaties worden dus verricht onder bestaande panden. Bij een renovatie wordt een gebouw niet in zijn geheel gesloopt en weer opgebouwd. Het gebouw wordt bij een renovatie alleen hersteld zodat het weer normaal gebruikt kan worden.

Renovaties komen vaak voor bij monumentale panden die onder monumentenzorg vallen. Deze monumenten moeten dan in oude staat hersteld worden zodat ze ook weer voldoen aan de veiligheidseisen van het gebouw. Het verschil tussen restauratie en renovatie zit in de grote van de opdracht. Bij renovaties worden meestal gehele panden hersteld en bij restauraties gaat het slechts om gedeeltes of enkele onderdelen die hersteld worden. Renovaties worden meestal geleid door een aannemer of een bouwbedrijf.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel