Bedrijfevenementen

Een bedrijf kan verschillende soorten bedrijfsevenementen organiseren en ieder soort heeft een ander doel. Een bedrijfsevenement is altijd besloten, daarin verschilt het bijvoorbeeld van een FESTIVAL wat altijd voor publiek toegankelijk is. Hieronder volgt een opsomming van verschillende soorten evenementen en een korte uitleg over het doel van deze bedrijfsevenementen. Interne bedrijfevenementen Een intern bedrijfsevenement heeft een belangrijke functie in het interne communicatie- en motivatieproces. De doelstelling van een intern bedrijfsfeest kan zijn: · Beloning · Bevestiging of verbetering van het werkklimaat · Motivatie vergroten · Informeel contact · Afscheid van collega’s Een intern bedrijfsevenement heeft een informele sfeer en de deelnemers van dit evenement moeten zich op hun gemak voelen. Daarom is het belangrijk om voor het organiseren van dit evenementen een grondige analyse van de doelgroep uit te voeren. Het evenement hoort onder de direct verantwoordelijkheid van de directie. Het is van belang goed de vorm van het evenement te bedenken. Daarna kan een programma worden samengesteld. Aandachtspunten hierbij zijn: De aanleiding voor het feest; De collectieve en individuele beleving van het feest; (Ruime) gelegenheid tot onderlinge communicatie; Vermaken de deelnemers zichzelf? Of worden ze vermaakt?; De aard van de activiteiten; Dient er afwisseling te zijn ten opzichte van voorgaande feesten, of juist een repeteereffect? Het beschikbare budget; De beschikbare dagdelen; De aanwezigheid van partners, kinderen, oud-medewerkers. Externe bedrijfsevenementen Een extern bedrijfsevenement kan een congres, een symposia, een seminar of een workshop zijn. De belangrijkste overeenkomst tussen verschillende externe bedrijfsevenementen is dat er een kennisoverdracht plaatsvindt. Dit kan gebeuren in de vorm van eenzijdige communicatie of als tweezijdige communicatie. De wijze waarop de kennis wordt overgebracht, de onderwerpen die worden besproken en de gekozen doelgroep zijn bepalend voor de naamskeuze van het evenement. 1. Een congres Een congres is een meerdaagse studiebijeenkomst waar alle dagen een thema centraal staat, n dit thema wordt dan door verschillende gezaghebbende sprekers behandeld. De uitwisseling van informatie tussen deelnemers onderling is hierbij essentieel. Congresgangers bestaan meestal uit een internationaal gekleurd gezelschap van wetenschappers en/of vooraanstaande deskundigen. 2. Een symposium Een symposium is een korte eendaagse studiebijeenkomst waarin een bepaald thema wordt behandeld. De bijeenkomst is interactief en er kan bijvoorbeeld een forumdiscussie worden gehouden. Via een podium wordt zo onderling kennis uitgewisseld. Een symposium kan het technische en/of wetenschappelijke hart zijn van een beurs of expositie waar de laatste ontwikkelingen op een bepaald gebied worden besproken. De bezoekers van een symposium zijn vaak academisch opgeleid of ze zijn experts op het gebied van het te bespreken onderwerp. 3. Een seminar Dit is een eendaagse bijeenkomst waar het ontvangen van informatie en de gelegenheid tot het stellen van vragen centraal staat. Meestal zijn deze bijeenkomsten kleinschalig. De bezoekers van een seminar zijn geïnterneerd in de kennis die gezaghebbende deskundigen overdragen. 4. Een workshop Een workshop is een eendaagse werkbijeenkomst voor kleinere gezelschappen, gericht op het overbrengen van vaardigheden of het demonstreren van producten en/of diensten. Deelnemers worden vaak om zakelijke redenen uitgenodigd voor een workshop. Het is bij een extern bedrijfsevenement belangrijk dat er een goede balans bestaat tussen informele en formele delen van het evenement. Het formele (zakelijke) deel heeft vanzelfsprekend een hoog, innovatief niveau. Het informele deel is een plezierige aanzet tot verdere discussie en het uitwisselen van persoonlijke ervaringen. In het informele kader past ook het verstrekken van aanvullende informatie, bijvoorbeeld door middel van informatiestands en postersessies. De informele ontmoetingen in de bekende ‘wandelgangen’ zijn vaak een essentieel en zeer gewaardeerd onderdeel van workshops.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel