Reiniging techniek

Er zijn verschillende technieken die gevelreinig bedrijven kunnen toepassen. Hieronder volgt een opsomming van de verschillende technieken

1. Stralen
De druk waarmee het straalmiddel op de gevel terecht komt is van invloed op de kans op schade aan de gevel. De degene die reinigt met stralen moet zeer voorzichtig te werk gaan. Naast de druk van de staal is ook de afstand van de spuitmond tot de gevel bepalend voor de kracht waarmee het straal middel op de gevel inslaat. Ook de korrelgrootte, korrelvorm en korrelhardheid van het straalmiddel is van groot belang. Hoe groter, hoekiger en harder de korrel is des te sneller kan men werken, maar des te groter de schade aan de steen. Stralen is een mechanische vorm van reinigen. Door een dun laagje van de het oppervlakte weg te schuren wordt de gevel schoon gemaakt. Een vakkundige aanpak is van groot belang bij deze vorm van reinigen om schade te voorkomen.

2. Stoomreiniging
Stoomreiniging bied ook de kans op beschdiging. Het gebeurt met grote kracht en de hete stoom kan zouten oplossen die in de gevel zitten. Hierdoor kan er zoutuitbloei op de gevel ontstaan. Er kunnen ook zoutkristallen ontstaan die het voegwerk kapot drukken. Stoomreinigen is een zeer effectieve methode mits het goed wordt uitgevoerd. . Er wordt maar weinig water in de gevel ingebracht, de mechanische schade kan gering blijven, en er blijven geen chemische restproducten achter die schade kunnen veroorzaken.

3. Chemische reiniging
Bij chemische reiniging wordt een mengsel van stoffen aangebracht die het vuil van de ondergrond oplossen of losweken. Sommige middelen zoals bijvoorbeeld zuren, kunnen kalkvoegen of natuursteen aantasten of bouwschadelijke zouten mobiliseren. De gevel moet na chemische behandeling nagespoeld worden met stoom of warm water onder hoge druk waardoor er vervolgens weer kans ontstaat tot mechanische schade.

4. Laserreiniging
Laserreiniging is een arbeidsintensieve methode waar het vuil door intensief licht wordt verdampt. De intensiviteit van het gebruikte licht wordt uitgedrukt in Watt. De methode werk het minst schadelijk voor gevels. Het licht doet niets aan inerte materialen zoals glas en steen maar tast wel allerlei andere materialen, waaronder coatings en kunststof producten, aan. Bij natuursteensoorten kan verkleuring optreden doordat alle vervuiling verdwijnt. Indien de laser langdurig op dezelfde plaats blijft staan kan verhitting van het oppervlak plaatsvinden waardoor er verkleuring (door smelten) optreed. Van belang is het juiste type laser te selecteren waarbij de YAG laser vooralsnog de minste schade aan de ondergrond veroorzaakt.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel