Deurwaarder

Wanneer een schuldeiser een incassobureau inschakelt, loopt het contact ook via het incassobureau. Het incassobureau kan dan vervolgens een deurwaarder inschakelen. Een deurwaarder werkt vaak met het ‘’no cure no pay’’ motto. Dit betekent dat wanneer de schuldeiser zijn vordering niet ontvangt wegens omstandigheden, de deurwaarder ook niet betaald hoeft te worden. Er zijn allerlei omstandigheden waarom een schuldeiser zijn geld niet meer kan terugkrijgen. Meestal heeft de gevorderde persoon een bevroren bankrekening, een faillissement of een surseance van betaling. Een bankrekening kan bevroren kan zijn omdat de persoon bijvoorbeeld is overleden of omdat hij onder curatele staat. Het kan ook voorkomen dat een persoon een surseance van betaling aanvraagt, dit betekent uitstel van betaling.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel