Goederen

Bij transport kan het gaan om tastbare zaken van dingen, vloeistoffen, gassen, dieren, mensen, energie en informatie. Hieronder een aantal soorten transport.

Olietransport:
Olie wordt getransporteerd door middel van olietankers over de zee, 62%, en via pijpleidingen over het land, 38%. Olietankers kunnen maar liefst 200.00 tot 550.000 ton olie vervoeren. De langste olie pijpleiding loopt van Samara (Rusland) naar Leuna (Duitsland). Deze pijpleiding is 3640 km lang.

Aardgas
Gas wordt bij voorkeur in kunststoffen of metalen gasleidingen vervoerd. Ook wordt aardgas onder druk als Compressed Natural Gas vervoerd, of als vloeistof, Liquefied Natural Gas. De opslag in gasvorm kan in bolvormige containers en in ondergrondse gesteentelagen. Kleine hoeveelheden gas worden in tanks, cilinders of gasflessen opgeslagen. Liguefied Natural Gas wordt in geïsoleerde tanks opgeslagen.

Elektriciteit
Bij een elektriciteitscentrale wordt de stroom opgewekt. Alle elektriciteitscentrales zijn verbonden met elkaar en met het landelijke hoogspanningskoppelnet zodat niet alle centrale hoeven te draaien. Ook zijn er verbindingen met hoogspanningsnetten uit het buitenland zodat er ook stroom geïmporteerd en geëxporteerd kan worden.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel