Regelgeving

Bij een kinderdagverblijf staat de veiligheid van de kinderen voorop. Kinderen in deze leeftijdsgroep zijn heel kwetsbaar. Daarom stelt de overheid strenge kwaliteitseisen aan kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen. Dit doen de overheid door WETTEN EN REGELGEVING. Ook stellen zij eisen aan de KOSTEN: er zijn strikte regels over het maximale bedrag dat ouders betalen. Zo blijft de opvang in een kinderdagverblijf toegankelijk voor iedereen (die werkt). Medewerkers van een kinderopvang moeten een verklaring betreffende het gedrag (VOG) ondertekenen. Een kinderdagverblijf moet bijdragen aan de goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. De wettelijke kwaliteitseisen waar aan het kinderverblijf moet voldoen bevatten onder andere: • Veiligheid en gezondheid van de kinderen; • Opleiding en deskundigheid van het personeel; • Pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling); • Betrokkenheid en inspraak van de ouders; • Omgangstaal (in principe Nederlands); • Afhandeling van klachten. De gemeente waar het kinderdagverblijf gevestigd is houdt zich bezig met de eisen die gesteld zijn aan de inrichting van de kinderdagverblijven. Hiervoor kan de gemeente de modelverordeningsruimte- en inrichtingseisen van kinderdagverblijven van de VNG gebruiken. De werknemers van het kinderdagverblijf moeten minimaal een opleiding als sociaal pedagogisch werker hebben gevolgd, op minimaal niveau 3. De gemeente en GGD controleren en houden bij of kinderdagverblijven voldoen aan deze voorwaarden.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel