Gebouwen

Er zijn verschillende soorten gebouwen te onderscheiden. Gebouwen hebben niet altijd hetzelfde doeleinde. Gebouwen kunnen worden gebruikt om in te wonen. Gebouwen kunnen ook worden gebruikt om in te werken. Daarnaast zijn er gebouwen die functioneren als fabriek. Bij het bouwen van een gebouw kunnen verschillende bouwmaterialen worden gebruikt. De meest gebruikte bouwmaterialen zijn baksteen, hout en beton. Een gebouw is meestal voorzien van kozijnen. Kozijnen zijn ook weer gemaakt van verschillende soorten materialen. Deze materialen zijn houten, kunststof en alluminium.

Tegenwoordig worden gebouwen steeds duurzamer gebouwd. Het gaat meestal dat het bouwen van een gebouw het milieu niet zoveel aantast. Het milieu mag dus niet aangetast worden wanneer het gebouw wordt gebouwd, verbouwd, gerenoveerd of gesloopt. Het gaat er voornamelijk om dat er niet te veel CO2 wordt uitgestoten bij de verwarming en koeling van het gebouw. Isolatie van een gebouw is dus zeer van belang. Niet alleen de bouw van het gebouw speelt hierbij een rol. De ramen, kozijnen en deuren van het gebouw spelen ook een grote rol bij de isolatie van een gebouw. De milieueffecten worden dus gemeten over de gehele levensduur van het gebouw. Vanaf het bouwen tot het gebruiken van het gebouw.

Het proces van duurzaam bouwen begint dus bij de ontwerpfase. In deze fase wordt er rekening gehouden met de technische levensduur van het gebouw. De keuze van de bouwmaterialen en de bouwwijze is hierbij zeer van belang. Bij de keuze van het materiaal gaat het voornamelijk om het hergebruik van bouwdelen vanuit bestaande woningen die gesloopt zijn. Recycling is een grote factor in dit verhaal.

Een gebouw kan veel functies hebben. De functies die het meeste van toepassing zijn op de maatschappij zijn huisvesting en bedrijfsvesting. Daarnaast zijn er nog ambtgebouwen, monumenten, religieuze gebouwen en fabrieken. Sommige gebouwen hebben een status in de architectuur. Denk hierbij aan monumenten van grote steden waar veel toerisme op afkomt.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel