Riolering

Riolering is een systeem waarmee afvalwater kan worden afgevoerd. Een riolering of rioolstelsel is en systeem wat voornamelijk uit buizen, putten en pompen bestaat. De meeste rioolsystemen zijn ondergronds aangelegd. Naast afvalwater wordt hemelwater en regenwater ook op veilige manier afgevoerd door het rioleringssysteem. Het water wat wordt afgevoerd via een rioleringssysteem is sterk vervuild en moet op een veilig manier worden verwerkt. Rioleringsystemen hebben een aantal eigenschappen. Denk hierbij aan het biologische afval wat zuurstof nodig heeft om te scheiden en de stank die het biologische afval met zich mee brengt. Er vindt grote eutrofiering plaats. Eutrofiering is voedselrijkdom wat ontstaat in het rioleringssysteem.

Rioleringssystemen hebben een bepaalde oppervlakte nodig zodat het afvalwater goed verwerkt kan worden. Doormiddel van de toevoer van zuurstof aan een rioleringsysteem vinden er anaerobe processen plaats. Het zuiveren van rioolwater is noodzakelijk omdat er anders verschillende ziektes ontstaan onder de mens. Het rioolwater wordt in rioolwaterzuiveringsinrichtingen op grote schaal gezuiverd. Vroeger werd rioolwater op het platteland zelfstandig gezuiverd in verschillende septic tanks. Tegenwoordig wordt het overgrote deel van al het rioolwater in Nederland gezuiverd in de rioolzuiveringsinrichtingen. Denk hierbij aan de grootste zuiversinstallatie in Nederland, het RWZI.

Naast het vervuilde rioolwater wordt er ook regenwater via het rioleringssyteem afgevoerd. Regenwater omvat al het water wat uit de hemel komt vallen. Denk hierbij aan sneeuw, hagel mist en regen. De opvang van regenwater heeft een aantal nadelen op het totale rioleringssyteem. Het rioolwater wordt namelijk sterk verdund. Hierdoor neemt de aanvoer van rioolwater naar de zuiversinstallaties enorm toe waardoor de zuiveringsinstallatie gigantisch veel water moet zuiveren. Bij hevige neerslag is er te weinig capaciteit om al het water goed en veilig te zuiveren. In geval van zware neerslag wordt het regenwater overgestroomd en geloosd op een externe oppervlakte. Dit kan ervoor zorgen dat erg lokale vervuiling ontstaat in bepaalde (woon)gebieden. Het voordeel van de afvoer van het regenwater via het rioleringsysteem is dat het vuilwater sneller wordt weggespoeld waardoor het riool weinig kans krijgt om geheel dicht te slippen.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel