Kachel

Een kachel is een verwarmingsapparaat waarin de warmte door middel van verbranding van brandstof, zoals stookolie, aardgas of een andere brandstof zoals steenkoolgas, hout, turf, bruinkool of steenkool wordt opgewekt. De warmte kan ook worden opgewekt met elektrische energie zoals bij een straalkachel. Een kachel kan meestal maar één soort brandstof gebruiken voor de verbranding; • gaskachel • houtkachel • pelletkachel • turfkachel • kolenkachel • oliekachel, op huisbrandolie (mazout) • petroleumkachel, op petroleum (kerosine) • allesbranders kunnen meerdere soorten brandstof gebruiken, zoals hout, turf en steenkool Er kan onderscheid gemaakt worden tussen convectorkachels en stralingswarmte-kachels afhankelijk van hoe de warmte wordt afgegeven. Dit onderscheid bestaat afhankelijk van de WERKING van de kachel. Ook is er groot verschil in de KOSTEN tussen deze kachels. Bij convectorkachels wordt warmte afgegeven via luchtverwarming. Bij stralingswarmtekachels wordt de warmte eerste opgeslagen in een massa steen en vervolgens langzaam uitgestraald. Voorbeelden van stralingswarmte kachels zijn: tegelkachels, speksteenkachels, leemkachels en andere massieve stenenkachels. Bekende kacheltypen van vroeger zijn bijvoorbeeld de potkachel, de kolomkachel, de salamanderkachel, de kolenhaard, de gevelkachel en de plattebuiskachel. De plattebuiskachel is een kookkachel die als fornuis gebruikt kan worden. Fornuiskachels hebben soms een ruimte waarin brood of andere bakwaren bereid kunnen worden. Eind 1950 werden de meeste kolenkachels door oliekachels vervangen en rond 1960 schakelde men over op aardgas. Later werd het centrale verwarming. Een kachel is altijd een gesloten constructie op openingen aan de onderzijde na, deze openingen dienen voor de toevoer van zuurstof. Vaak wordt de kachel ook van luikjes voorzien wanneer vaste brandstof zoals hout of kolen wordt gebruikt. Deze luikjes dienen dan om brandstof toe te voeren, as te verwijderen en zuurstoftoevoer te regelen. Van binnen is dit type kachel bekleed met vuurvaste steen, chamotte of vermiculiet, om zo de gietijzeren of stalen buitenkant tegen de hitte te beschermen en om het verlies van warmte via de schoorsteen zo klein mogelijk te houden. Een kachel is niet ingebouwd en een (open)haard wel. Haarden en kachels vervullen dezelfde functie.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel