Huisvuil

In elk huishouden is vuil aanwezig. Dit vuil wordt voornamelijk veroorzaakt door de mensen die er leven. Huisvuil is vuil wat in elke huishouden aanwezig is. Het vuil wat bedrijven produceren verschilt sterk met vuil wat afkomstig is van huishouden. Bedrijfsafval is dus alleen afkomstig van bedrijven. Bedrijfsafval kan per bedrijf ook nog is verschillen. Huisvuil bestaat vooral uit verpakkingen, etensresten, papier, tuinafval en overig afval. De meeste verpakkingsmaterialen die worden gebruikt in een huishouden zijn glas, papier, plastic en blikken. Grofvuil, bouwafval, sloopafval wordt niet tot huisafval berekent terwijl dit wel afkomstig is van een huishouden.

Schoonmaakbedrijven maken huishouden schoon en bemoeien zich vrijwel niet met het huisafval. Het gaat bij het schoonmaken van een huishouden dat alles er goed hygiënisch uitziet. Huisstof en andere huishoudelijk vuil verwijdert een schoonmaker. Schoonmakers die grote bedrijven schoonmaken hebben vaak meer te maken met het bedrijfsafval in vergelijk tot het huisfafval. Een schoonmaakbedrijf kan ook ervoor zorgen dat al het huisafval wordt weggegooid. In het verleden werd het huisafval en het tuinafval gescheiden weggegooid. Huisvuil bestaat uit verschillende materialen. De meest voorkomende materialen zijn kunststoffen, organisch materiaal, water, papier, metaal, glas en soms textiel. De meeste woonwijken hebben een aantal papierbakken, glasbakken, grofafvalpunten en restafvalbakken voor de bewoners. Er wordt dan verwacht dat de bewoners zelf het afval scheiden. Een schoonmaker kan zich bezig houden met het huisafval. In de meeste gevallen kunnen de zelf niet al het huisafval scheiden en hebben ze geen tijd om zich bezig te houden met het weggooien van huisafval.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel