Bouwtekeningen

Een timmerman schetst altijd eerst een bouwtekening voordat hij aan het werk gaat. Zo kan de timmerman gerichter te werk gaan en hij kan het laten nakijken door de klant om zo te achterhalen of het aan alle wensen en behoefte voldoet van de klant. Ook schrijf hij op de tekening welke materialen hij gebruikt bijvoorbeeld hout. Een bouwtekening is een technische tekening van een bouwwerk of gebouw. De timmerman leert deze tekenen op een opleiding. Er is onderscheid gemaakt in verschillende soorten bouwtekeningen, zoals ontwerptekeningen, bestektekeningen, werktekeningen, detail tekeningen, constructietekeningen en installatietekeningen.

Een ontwerptekening wordt gebruikt bij het maken van een ontwerp in de bouw of voor het maken van meubelen. Er is vaak sprake bij deze tekening van een vijftal die worden doorlopen: initiatief, haalbaarheid, voorontwerp, definitief ontwerp en detailontwerp.

Een bestektekening is de omschrijving van een uit te voeren (bouw)werk, inclusief de van toepassingen zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.

Een constructie tekening, is een wiskundige tekening van de constructie waar het gebouw op leunt. Een installatietekening is ook een wiskundige tekening van de installatie die moet worden uitgevoerd. Dit wordt echt niet door timmermannen gedaan maar doorgaans door loodgieters.

Op een bouwtekening rechtsonderdaan bevindt zich een stempel of onderhoek daarin staat de volgende informatie.

 • Projectnaam
 • Omschrijving van de tekening
 • Herkomst van de tekening
 • Tekeningnummer
 • Projectnummer
 • Schaal
 • Formaat van de tekening
 • Naam of initialen van de tekenaar
 • Datum
 • Status van het plan
 • Fase

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel