Kosten

Het kostenplaatje is afhankelijk van verschillende factoren, de belangrijkste factor is het woningtype, is het huis goed geïsoleerd? Maar het is ook afhankelijk van de gezinsgrootte, de comfortbehoefte en de weersomstandigheden. Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt volgens het Nibud (Nationaal instituut voor budgetvoorlichting) ongeveer 1652 m3 per jaar. Dit komt neer op circa €1204 per jaar. De vaste kosten zijn in deze berekening buiten beschouwing gelaten. Afhankelijk van het type KACHEL vallen de kosten hoger of lager uit. De prijs van gas per m3 stijgt snel, in de economische crisis zijn de prijzen echter iets gedaald, maar de algemene verwachting is dat bij de geringste economische groei de prijzen weer omhoog zullen schieten. Ook de groeiende wereldbevolking, de groeiende algehele welvaart en de toenemende schaarste van gas zullen de prijzen in de toekomst verder doen stijgen. Op basis van het genoemde gemiddelde verbruik van huishoudens komt het verbruik neer op circa 2800 kg pellets om een woning een jaar lang te verwarmen. Dit komt neer op €770,- per jaar. Een pelletkachel geeft dus een jaarlijkse besparing van ruim €430,- en omdat de gasprijzen weer gaan stijgen zal de besparing alleen maar hoger uitvallen. Hoe ouder en groter een woning, hoe hoger de besparing. Verbranding van hout is CO2-neutraal. De hoeveelheid CO2 die bij de verbranding vrijkomt is even groot als wat de boom tijdens zijn leven uit de lucht heeft opgenomen. Door de elektronisch optimaal geregelde verbranding worden relatief weinig giftige afvalstoffen geproduceerd. Doordat pellets gemaakt worden van afvalhout, is de milieubelasting zeer gering: er wordt geen speciaal hout hiervoor aangeplant en een deel van het transport en de fabricage vindt toch al plaats zodat er geen sprake is van extra milieubelasting. De WERKING van de pelletkachel geeft dus ontzettend veel voordelen. Hieronder staat een tabel met de CO2 uitstoot van pellets in vergelijken met andere brandstoffen:

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel