Asbest

Silicaten dit zijn mineralen die in de natuur voorkomen en deze mineralen zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Deze zijn zo fijn dat ze niet met het blote oog waar te nemen zijn. De verzamelnaam voor deze mineralen is, asbest. Er zijn verschillende soorten asbestmineralen. Deze verschillende soorten zijn op te splitsen in twee hoofdgroepen;

  1. De spiraalvormige, waaronder chrysotiel, wit asbest
  2. De rechte of amfiboolachtige, waaronder blauw asbest, bruin asbest, geel asbest, grijs asbest, groen asbest.
De soort is alleen te herkennen aan de kleur van het asbest.

Asbest wordt al eeuwen gebruikt, in Rome werd het eeuwen geleden gebruikt voor lampenpitten. Asbest gaf eeuwig brandende lonten, het is een onbrandbare stof. Karel de Grote had een tafelkleed laten maken van asbest om zo zijn gasten te shockeren met het in de brand steken van zijn tafelkleed. In de Eerste Wereldoorlog werd asbest toegepast als filtermateriaal in gasmaskers.

In de jaren tachtig werd asbest veel gebruikt in gebouwen en woningen, asbest is sterk, slijtvast, isolerend en erg goedkoop. Zolang het asbest gebonden is, is er geen gevaar voor de gezondheid. Als losse vezels worden ingeademd lopen zij vast in de kleine luchtwegen en longblaasjes. Daar worden de kleine vezels opgenomen door macrofagen(opruimcellen). Vezels die hiervoor te groot zijn, kunnen gaan migreren (wandelen) in de weefsels. Ook kunnen zij zich via de lymfebanen verspreiden en zo terechtkomen op plaatsen ver verwijderd van de kleine luchtwegen. Opgehoeste losse vezels en macrofagen kunnen worden ingeslikt en verlaten het lichaam via het darmstelsel.

Na te veel blootstelling aan asbest kunnen er verschillende ziekten ontstaan;

  • Asbesttose
  • Asbestpleuritis
  • Longkanker
  • Mesothelioom
  • Pleura verdikking

De meeste mensen ontdekken deze ziektes pas tientallen jaren na de blootstelling aan asbest. En dan zijn deze ziektes nauwelijks of niet te genezen. In Nederland sterven volgens de Gezondheidsraad jaarlijks naar schatting ongeveer 1600 mensen aan asbestziekten

Pas in 1993 werd het gebruik van asbest in woningen en gebouwen verboden. Er is echter nog veel asbest in Nederlandse gebouwen aanwezig naar schatting enkele miljoenen kilo’s. Bij beschadiging van een gebouw (bij verbouwing, sloop of brand bijvoorbeeld) vormt dit asbest een groot gezondheidsrisico voor iedereen die zich in en rond het gebouw bevindt.

Als men Asbest in een gebouw of woning aantreft is het verboden om hier eigenhandig wat aan te doen. Eerst moet er een asbestinventarisatie gemaakt worden. Dit moet worden gedaan door een gecertificeerd bedrijf.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel