Binnenhuisarchitect opleiding

Er zijn verschillende opleidingen die je kan volgen tot binnenhuisarchitecten. Maar zonder Master heb je geen officiële architecten titel. En kun je ook niet alle werkzaamheden uitvoeren.
De opleiding tot interieurarchitect is te volgen aan een door de WAT (Wet op de Architectentitel) erkende opleiding. In Nederland dient (vanaf 31 december 2014) na het met goed gevolg afronden van de bacheloropleiding aansluitend een 2-jarige Master opleiding Interieurarchitectuur gevolgd te worden alvorens men zich als interieurarchitect kan laten inschrijven in het architectenregister. Tevens is vanaf 1 januari 2015 een tweejarige beroepservaringperiode noodzakelijk voor inschrijving bij het Bureau Architectenregister. Bijzonderheden omtrent de overgangsregeling zijn te vinden in de WAT (artikel 12).

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel