Aardgas

Aardgas is tot op heden een van de meest gebruikte fossiele brandstoffen om water te verwarmen in CV-ketels. Er worden tegenwoordig wel andere manieren gebruikt voor ruimteverwarming maar voorlopig zal aardgas de meest gebruikte brandstof zijn. Nederland is een van de grootste aardgasproducenten van de EU. Nederland speelt een centrale rol in de energievoorziening voor Nederland en Noord-West Europa. In Nederland is over het algemeen veel aardgas aanwezig. De meeste aardgas bevind zich in Nederlandse bodem. De overheid heeft dus een grote rol in de productie van aardgas. De productie van aardgas is dus een onmisbaar aspect in de Nederlandse economie. Daarnaast draagt de aardgasproductie bij aan de Nederlandse welvaart. Vanwege de hoge productie van aardgas is de Nederlandse energievoorziening zeer betrouwbaar en in vergelijking met andere landen redelijk betaalbaar. In de toekomst blijft de productie van aardgas een grote rol spelen. De zogenaamde gasrotonde zal altijd blijven bestaan in een land zoals Nederland waar veel aardgas kan worden geproduceerd.

Wereldwijd blijft de vraag naar energie en fossiele brandstoffen stijgen. De verwachting is dat er de komende jaren een te kort aan energie en fossiele brandstoffen zal komen. Alle mogelijke manieren om energie op te wekken of vervangende fossiele brandstoffen te vinden zijn nodig om dit tekort op te vangen. De energievraag is van dien aard dat alle energiebronnen nodig zijn om de vraag naar energie te kunnen bij benen. Dit geldt voor zowel duurzame hernieuwbare bronnen als voor fossiele brandstoffen. Over het algemeen zijn aardgas en fossiele brandstoffen zeer flexibel inzetbaar. Fossiele brandstoffen met een schone verbranding zorgen ervoor dat de vervanger van steenkool de emissies reduceert. Aardgas is in wezen een natuurlijke partner van duurzame energiebronnen zoals wind en zon. In Nederland creëert aardgas enige zekerheid omdat het in redelijke hoeveelheden te prduceren valt. In Nederland is duurzamere energievoorziening in de toekomst mogelijk. De afgelopen 60 jaar is in Nederland al aardgas gewonnen. Dit gebeurt voornamelijk op het land en op het Continentaal Plat. Het continentaal Plat is gelegen in de Noordzee. Aardgaswinning moet voldoen aan wet- en regelgeving waarop er wordt toegezien op het naleven ervan, met oog voor de veiligheid van mens en milieu. Voor het winnen van aardgas worden verschillende technieken gebruikt.

Het onderzoek naar aardgas begint met het schieten van seismiek. Hierdoor krijgen bedrijven een beeld van de diepte en de ondergrond waar mogelijk aardgas uit te winnen valt. Om de grond te analyseren op winstgevendheid wordt er gekeken naar de hoeveelheid aardgas wat kan worden gewonnen uit een proefboring. De proefborig geeft de doorslag of het een groot aardgaswinningsproject wordt of niet. Een proefboring moet door verschillende partijen worden goedgekeurd. Een proefboring kan soms maanden duren. De beslissing met betrekking op het definitief boren en aardgaswinning kan soms jaren overheen gaan. 50 % van de proefboringen tonen aardgaswinning aan. Door de toenemende vraag naar aardgas wat gebruikt wordt voor allelei doeleinde zoals het verwarmen van water moet in de toekomst op andere manieren worden opgevangen. Tegenwoordig proberen we aardgas uit gesteenten te winnen. Seismiek is een middel dat wordt gebruikt bij proefboringen. De diepte van de grond is met seimiek goed te analyseren en het aantal aardlagen waaruit aardgas kan worden gewonnen is deels meetbaar. Meestal worden er schattingen gemaakt om het boorplan zo efficient mogelijk uit te voeren.

In het gesteente zit aardgas verwerkt. Hoe groter de poriën zijn des te makkelijker het gas vanuit het gesteente te winnen is. Meestal worden bij aardgaswinningen uit gesteente verschillende horizontaal boren en hydraulisch fracken gebruikt.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel