Verschillende koeriers

Er zijn verschillende soorten koeriers. Deze koeriers werken vaak voor een koeriersbedrijf. Hieronder volgt een opsomming van de verschillende soorten koeriers en hun werkzaamheden.

 1. Moderne koerier
  Vandaag de dag is een koerier een vervoerder die na een aanvraag op korte termijn allerlei soorten zendingen vervoert, van kleding tot etenswaar. Het is vergelijkbaar met personenvervoer door een taxibedrijf alleen vervoerd de koerier goederen. Een koerier vervoert direct van adres A naar adres B. Hierbij kan gekozen worden voor verschillende snelheden van vervoer. De koper van het product waarvoor het product vervoerd moet worden kan kiezen voor verschillende snelheden van vervoer. Voor de ene koper is de ‘snelheid’ van vervoer belangrijk en voor de ander is just in time en/of persoonlijke begeleiding van een chauffeur van deur tot deur het belangrijkst. Als deze laatste twee belangrijk zijn voor de klant kan de koeriersdienst ‘ad hoc’ transporten combineren en ontstaat er een lagere prijs. Het vervoer vindt plaats met allerlei voertuigen van fiets tot vrachtwagen. Met voertuigen tot 500 kg laadvermogen kunnen ondernemers dit zonder NIWO beroepsgoederenvervoer vergunning binnen Nederland uitvoeren. De vervoerder die zendingen onder 500 kg bezorgen heten Moderne koeriers.
 2. KEP
  De term KEP is afkorting voor, Koeriers-, Expresse- en Pakketdiensten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende kwaliteitsklassen van vervoer met verschillende daarbij behorende prijzen. De eerste vervoersspecialisatie kent een lage 'stoppenfrequentie' en de laatste een hoge 'stoppenfrequentie'. Met 'stoppenfrequentie' wordt de hoeveelheid door de vervoerder te bezoeken afhaal- en afleveradressen binnen een bepaalde straal en tijdseenheid bedoeld.
 3. Expressedienst
  De expressedienst vervoert goederen via een uitgekiend transportsysteem gebaseerd op ‘overslag’. De expressedienst is gebaseerd op de beroemde estafettediensten. Al eeuwen geleden was het mogelijk onderweg te wisselen van bezorger, paard of postkoets om zo op grote afstanden berichten over te brengen in een relatief korte periode. Dagelijks worden goederen in een regio opgehaald en naar een andere centraal overstappunt in de regio getransporteerd. ‘s Nachts worden deze goederen gesorteerd en vervoerd naar overslagpunten in andere regio’s of andere landen. Om marketingredenen wordt de term 'koerier' of 'courier' soms onterecht geclaimd. Deze term geldt alleen voor 'van deur tot deur' vervoer zonder overslagpunt(en). Ook lokale netwerken van samenwerkende koeriersdiensten en vrachtbedrijven bieden naast koeriersdiensten (vandaag vervoer) ook gesystematiseerde expressediensten (overnight vervoer) aan.
 4. Pakketdienst
  De pakketdienst lijkt erg veel op de expressedienst, maar bij de pakketdienst gaat het om zeer groot aantal verzendingen. Bij de pakketdienst draait het erom gemakkelijk vervangbare en minder kostbare goederen op tijd te leveren en tegen een zo laag mogelijke prijs
 5. Taxikoerier
  Particuliere taxi’s worden soms ook in gezet voor een koeriersdienst. Een taxi mag feitelijk alleen personen vervoeren maar er zit een gaat in de wetgeving en dit biedt mogelijkheden. Een taxi heeft qua route en belasting een aantal voordelen, die men zou kunnen verliezen als men onterecht met een voor het personenvervoer geschikt gemaakte voertuigen goederenvervoer zou gaan uitvoeren. Dus het zijn zeer beperkte mogelijkheden waar een risico aan hangt.
 6. Koerierster
  De term koerierster, vrouwelijke koerier, heeft een specifieke bijbetekenis. In de Tweede Wereldoorlog werden koeriersdiensten voor het verzet vooral door jonge vrouwen uitgevoerd. Voornamelijk door hen uitgewisselde goederen waren, bonkaarten, valste papieren en ook wapens. Voor de Tweede Wereldoorlog was koerier geen vrouwenbaan en werd het vervoer van goederen ook niet door vrouwen gedaan.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel