Marktonderzoek

Een marktonderzoek of ook wel marktstudie genoemd, is een onderzoek waarbij informatie word verzameld over potentiële markten of klanten. In principe kan iedereen een marktonderzoek doen: studenten, ondernemers, leden van verenigingen en ieder andere die meer informatie wil verzamelen over een markt of marktsegment. Er zijn verschillende TYPES marktonderzoek2 die elk een andere onderzoeksvraag beantwoorden. Het is echter wel erg handig om de basiskennis eigen te maken. Alleen op die manier kan men tot objectieve en betrouwbare resultaten komen. Belangrijke vaardigheden zijn, vaardigheid om een goede onderzoeksvraag te formuleren en deze te vertalen in deelvragen, het bepalen van de onderzoekspopulatie, het beoordelen van de representativiteit van het onderzoek, kennis van het opstellen van vragenlijsten, het vermogen om kwaliteit van de verkregen data te beoordelen, het kunnen werken met tabellen en grafieken en het beschrijven van onderzoeksresultaten. Een marktonderzoeksbureau3 kan een organisatie of individu ondersteunen en helpen met het vinden van de juiste relevante informatie. Vaak word een marktonderzoek verricht wanneer er marketingproblemen moeten worden vastgesteld en opgelost. Marktonderzoek moet echter niet worden verward met marketingonderzoek. Ze lijken veel op elkaar maar, marketingonderzoek verwijst naar activiteiten die door marketingwetenschappers ondernomen worden. Bij marktonderzoek draait het om concrete producten of diensten. Marktonderzoek is wel een essentieel uitgangspunt voor marketing, het ondersteund het later formuleren met een marketing- en communicatiebeleid. Uit een marktonderzoek kan men een uiteindelijke marketingstrategie kiezen. Het begrip kan gedefinieerd worden als: "Het aanwenden van subjectieve en objectieve onderzoeksmethoden om informatie te verzamelen en te analyseren. De informatie die uit een marktonderzoek komt vormt de basis voor het formuleren van een marketingstrategie. Marktonderzoek is essentieel voor elk bedrijf het is de eerste stap die een bedrijf neemt. Een marktonderzoek gaat vooraf aan elke beslissing. Haar functie als informatiebron is slechts doeltreffend als ze de betrokken onderneming of organisatie in staat stelt beslissingen door te drukken op het vlak van marketingstrategie. Het onderzoek loopt door gedurende het hele marketingproces: in elk stadium worden de reacties van het doelpubliek geanalyseerd om het beleid indien nodig te kunnen bijsturen.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel