Types marktonderzoek

Er zijn verschillende types marktonderzoek hieronder volgende de verschillende types: · Een beschrijvend onderzoek, in dit onderzoek worden objecten beschreven, zoals de hobby’s en interesses van consumenten of inkomen en gezinssituaties van consumenten. · Een exploratief onderzoek, dit onderzoek wordt verricht om problemen te herkennen. Problemen en hun onderlinge samenhang worden dan in kaart gebracht. Bijvoorbeeld, waarom daalt de verkoop van een bepaald product. · Een verklarend onderzoek, het meten van marketinginspanningen, is het beoogde effect bereikt? · Een voorspellend onderzoek, in dit onderzoek wordt er een voorspelling gedaan over de verkoop en winst. Vooraf aan een marktonderzoek vindt er een briefing plaats. In een presentatie van de opdrachtgever geeft hij aan wat hij het probleem is en wat voor onderzoek er plaats moet vinden, wat wil hij onderzocht hebben. Om een succesvol onderzoek uit te voeren moet de opdrachtgever heel helder en gestructureerd zijn. Door een duidelijke scheiding te maken van de hoofd- en bijzaken kan de marktonderzoeker zijn werk goed uitvoeren. In de presentatie moet de naam van het bedrijf/branche duidelijk naar voren komen daarnaast moeten de volgende zaken ook vermeld worden: informatie over bedrijf/branche, het probleem, de deadline en het budget. Vervolgens kan het onderzoeksproces beginnen dit verloopt in fases, namelijk de formulering van het probleem, de kosten en baten, de formulering van het onderzoeksprobleem, de methoden en technieken die gebruikt worden, het verzamelen en verwerken van gegevens, het analyseren van gegevens, rapportage en presentatie. Nadat het marktonderzoek is verricht, kan een bedrijf zich focussen op het kiezen van een bijpassende strategie.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel