Bestrijdingsmiddelen

Ongedierte, onkruid of andere ongewenste organismes worden met bepaalde bestrijdingsmiddelen bestreden. De bestrijdingsmiddelen bestaan uit stoffen die de organismes kunnen doden wanneer deze organisme in bepaalde gebieden overlast veroorzaken. Vaak zijn de organismes die overlast veroorzaken schadelijk voor bepaalde processen die er in dat gebied plaatsvinden. Het grootste onderscheid wat wordt gemaakt met betrekking op ongedierte bestrijdingsmiddelen zijn gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt in particulieren huishoudens worden vaak pesticiden genoemd.

De meeste chemische bestrijdingsmiddelen zijn chemische stoffen die het des betreffende organisme kunnen doden. Chemische bestrijdingsmiddelen worden dagelijks voor verschillende doelen ingezet door particulieren en bedrijven. In de landbouw worden bestrijdingsmiddelen voornamelijk toegepast om bepaalde planten te beschermen tegen schade die sommige organismes aanbrengen. Dit kan ongedierte zijn maar ook ziektes of onkruid. In de landbouw sector worden vaak gewasbeschermingsmiddelen ingezet om alle landbouwproducten gezond te houden. Het is ook belangrijk dat de consument geen chemische middelen binnen krijgt die afkomstig zijn van de gewasbeschermingsmiddelen.

Over het algemeen zijn drie soorten typen bestrijdingsmiddelen. De typen bestrijdingsmiddelen staan hieronder opgesomd.

Algemene bestrijdingsmiddelen:

 • Chloorkoolwaterstof-bestrijdingsmiddelen
 • Organofosfaat-bestrijdingsmiddelen
 • Carbamaten

Er zijn verschillende soorten bestrijdingsmiddelen ontwikkeld in de loop der jaren. De meeste bestrijdingsmiddelen worden continu verbeterd. Er zijn een aantal bestrijdingsmiddelen die alleen een bepaald soort organisme kunnen doden of verjagen. Hieronder staat een korte opsomming van bepaalde soorten bestrijdingsmiddelen die voornamelijk op enkele organismes effectief toepasbaar zijn.

Specifieke bestrijdingsmiddelen:

 • Insecticiden, bestrijdt verschillende insecten
 • Larviciden, bestrijdt larven
 • Fungiciden, bestrijdt schimmels
 • Herbiciden, bestrijdt onkruiden
 • Nematiciden, bestrijdt aaltjes
 • Algiciden, bestrijdt algen
 • Acariciden, bestrijdt mijten
 • Rodenticiden, bestrijdt knaagdieren
 • Aviciden, bestrijdt vogels
 • Molluciden, bestrijdt weekdieren
 • Bactericiden, bestrijdt bacteriën
 • Viruciden, bestrijdt virussen
 • Pisciciden, bestrijdt vissen
 • Groeiregulatoren, beïnvloedt het levensproces van een plant

Sommige bestrijdingsmiddelen hebben een negatief effect op de milieuomstandigheden in het des betreffende gebied. Er kunnen bijvoorbeeld zeldzame planten of dieren in gevaar komen door deze chemische middelen. Deze meeste problemen treden op wanneer het chemische bestrijdingsmiddel niet goed afbreekt. Het chemische middel wordt dan in de voedselketen opgenomen en komt dan bij alle organismes terecht. Het middel komt dus ook bij de mens terecht. Sommige chemische bestrijdingsmiddelen zijn zeer schadelijk voor bepaalde organismes in de voedselketen. Vanwege de nadelen van deze chemische bestrijdingsmiddelen worden tegenwoordig steeds meer biologische bestrijdingsmiddelen ingezet om problemen te voorkomen. De biologische bestrijdingsmiddelen zijn momenteel in ontwikkeling en zijn dus nog niet overal op toepasbaar.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel