Drinkwater

Drinkwater is water dat meteen geschikt is om te drinken. Hoewel in de meeste huizen het drinkwater uit de kraan komt, is drinkwater anders dan leidingwater. De benamingen kraanwater en leidingwater vertellen iets over de transport en het afleveren van het water, maar niet over de kwaliteit. Waterleidingbedrijven zuiveren het grondwater als dit nodig is om het water van zodanige kwaliteit te maken, dat het voor consumptie geschikt is. In de meeste huizen wordt dit water ook gebruikt om het toilet mee door te spoelen of te douchen. Flessenwater is niet altijd voor menselijke consumptie geschikt omdat ze soms veel mineraler bevatten. In kantoors wordt vaak een waterkoeler geplaatst. Deze koeler kan gekoeld drinkwater verstrekken. Er bestaan twee typen waterkoelers, namelijk flessenwaterkoelers en leidingwaterkoelers.

In de drinkwaterwet staat dat drinkwater een primair goed is en geen risico’s mag opleveren voor de gezondheid. Deze normen zijn vastgesteld door het ministerie van VROM. Naast water bestaat het drinkwater uit natuurlijke mineralen en metalen, zoals koper, ijzer en chroom. Het drinkwater in Nederland bevat geen colibacteriën en streptokokken. Als het water warm is en lang in leidingen blijft stilstaat kunnen er bacteriën in groeien. Deze bacteriën kunnen ziekte veroorzaken. Er is tegenwoordig een nieuwe drinkwaterleidingstelsen. Hierbij worden de buizen ontsmet met zilverperoxide, dit is heel effectief.

De smaak en de kleur van het water zijn afhankelijk van het soort ruwwater waarvan het is gemaakt. Ook is het afhakelijk van de wijze waarop het wordt gezuiverd. Er bestaan wel regels voor de smaak en kleur. De normen zijn dat het niet schadelijk maar zijn voor de volkgezondheid . In water zit calciumwaterstogcarbonaat, dit wordt ook wel kalk genoemd. Dit is geen goede benaming aangezien kalk slecht oplost in water. In de ene regio gebeurd dit meer dan in de andere regio en hangt er ook vanaf wat voor soort water er word gebruikt om het drinkwater te maken. Als er veel kalk in water zit, wordt dit hardwater genoemd en anders is het zacht water. Kalk kan de smaak beïnvloeden, maar het is niet schadelijk voor de gezondheid. Om drinkwater te krijgen moet het worden opgepompd van grondwater en ingenomen van oppervlaktewater. Ook kan drinkwater worden gewonnen voor ontzilting van zeewater. De verdeling in Nederland is 60% grondwater, 39% rivierwater en 1% duinwater. Dit water wordt vervolgens gezuiver en op druk gebracht voor eindverbruikers. De druk die hiervoor wordt gebruikt is gemiddeld 30 tot 35 meter waterkolom.

Grondwater is voornamelijk regenwater dat in de grond is gezak totdat het tot een ondoordringbare laag komt. Ook infiltreerd er oppervlaktewater in de bodem, dit wordt oevergrondwater genoemd. Dit infilitrerende water bevat meestal na 6 tot 10 weken geen levende organismen meer. Op dit moment is het water hygïenisch betrouwbaar. Dit water moet wel nog behandeld worden, het is namelijk zuurstofloos, bevat heel veel mineralen en bevat koolstofdioxide en waterstofsulfide. Dor filtering en beluchting komt het water tot de goede samenstelling.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel