Zonne energie

Zonne-energie is warmte en licht van de zon. Deze energie is meer dan 99.9% van alle hernieuwbare energie op aarde en heeft secundaire vormen zoals getijdenenergie, windenergie, biomassa en waterkracht. De zon is een ster en bevind zich ongeveer op 150 miljoen kilometer van de aarde. Door kernfusie straalt de zon energie uit. De zon straalt ook schadelijke straling uit maar de aarde wordt hierdoor beschermd door de atmosfeer en de magnetosfeer. Er komt namelijk heel veel energie naar de aarde, circa 9000 keer meer dan de energiebehoefte van alle 7 miljard aardbewoners. Deze energie komt naar de aarde als warmtestraling en als licht, een mengsel van elektromagnetische straling met andere golflengten, die voor 99% liggen tussen de 300 en 3000 nm.

Planten gebruiken zonne-energie voor fotosynthese. Bij fotosynthese zetten planten kooldioxide en water om in suikers. Dit proces waarop bijna al het leven op de aarde draait, vangt maar 1% van alle energie op voor nuttig gebruik, hetzij door consumptie, hetzij door lichamelijke activiteit. Er zijn ook stukken van de aarde, bijvoorbeeld woestijnen, waar fotosynthese niet voorkomt, omdat er weinig water voorkomt.

De mens gebruikt technologie om zonne-energie direct op te wekken vanuit zonnestraling. Dit gebeurd in Nederland op twee manieren.

  • Met zonnepanelen, zonlicht wordt omgezet in elektriciteit.
  • Thermische zonne-energie, zonlicht wordt omgezet in warmte. Dit gebeurd door zonneboiler.
Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel