Soorten accountants

In Nederland kan men verschillende opleiding doen om accountant te worden. Zoals uitgelegd in het kopje accountant kan men zich opleiden tot accountant-administratieconsulent en tot registeraccountant. De opleiding Accountant-administratieconsulent kan men volgen op Hbo niveau. De opleiding tot Registeraccountant moet men op universitair niveau doen. Met deze verschillende opleidingen kan de accountant bij verschillende accountantsbureaus aan de slag onder een aantal gedrags en beroepsregels.
Een theoretische opleiding moet zijn voltooid aan een van de daartoe erkende Post-Master Accountancyopleidingen en een driejarige praktijkstage dient te zijn afgerond.
De volgende universiteiten bieden een erkende Post-Master Accountancyopleiding aan:

 • Universiteit van Amsterdam
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Universiteit van Tilburg
 • Universiteit Maastricht
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Nyenrode Business Universiteit
 • Universiteit van Curaçao

Om Accountant-administratieconsulent te kunnen worden dient een kandidaat eveneens voldoen aan twee voorwaarden. Een theoretische opleiding dient te zijn gevolgd aan een van de daartoe erkende Hbo-opleidingen of aan de NBA-beroepsopleiding AA, en de verplichte driejarige praktijkstage moet zijn afgerond.
Na het afronden van een opleiding kan de accountant aan de slag hieronder staan de twee met uitleg beschreven.

Een accountant administratieconsulent is een accountant in Nederland die ingeschreven staat in het accountantregister van de NBA. Het is een bij de wet geregeld beroep. De titel van accountant administratieconsulent is wettelijk beschermd. Tot 1 januari 2014 hadden deze accountants een eigen beroepsorganisatie dat Nederlandse orde van accountants administratieconsulenten (NOvAA) maar deze is op 1 januari gefuseerd van het NIVRA tot de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

Een Accountant administratieconsulent is vaak werkzaam voor middel- kleine bedrijven en voert daar verschillende werkzaamheden uit;

 • Fiscale adviezen
 • Administratie
 • Opstelt jaarrekening
 • Opgeven van een verklaring

Een accountant administratieconsulent kan een certificeringbevoegdheid krijgen. Met deze bevoegdheid heeft de accountant de wettelijke bevoegdheid om een verklaring af te geven over de getrouwheid van een jaarrekening. Daarnaast kan de accountant administratieconsulent ook een vergunning krijgen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dan kan hij ook een verklaring afgeven voor een Organisatie van Openbaar Belang (OOB), dat zijn beursgenoteerde bedrijven.
Zoals hierboven kort genoemd kan een accountant administratieconsulent met een hbo diploma als accountant aan de slag. De opleiding op hbo-niveau kent zowel een theorie als een praktijkgedeelte. Het theoretische duurt ongeveer vijf jaar en het praktijkgedeelte neemt ongeveer drie jaar in beslag. Deze kan bij een accountantskantoor worden volbracht.
Niet alleen in Nederland wordt de accountantstitel beschermd het word aanbevolen om de titel van accountant administratieconsulent niet te vertalen naar een accountantstitel die in andere landen word gebruikt. Dan kan men beter kiezen voor een weergaven van de bevoegdheid van een accountant-administratieconsulent; “The Accountant-administratieconsulent (when working for an accountancy firm that has been granted a permit by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) is (in conformity with Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts) allowed to be instructed to carry out statutory audits.”
Een registeraccountant is een accountant in Nederland die al zodanig staat ingeschreven in het accountantregister van de Nederlandse beroepsorganisatie van Accountants.
De registeraccountant heeft de wettelijke bevoegdheid om een verklaring af te geven over de trouwheid van een jaarrekening. Ook registeraccountant heeft net als een accountant administratieconsulent een bescherm beroep.

Een registeraccountant is meestal een openbaar accountant. Zo werkt 50% van de registeraccountants in business, bijvoorbeeld in een financiële functie in het bedrijfsleven. Dan zijn er nog veel registeraccountants werkzaam als overheidsaccountant of intern accountant deze hebben als kerntaak het verschaffen van aanvullende zekerheid over financiële informatie, processen en systemen. De kern van de beroepsinhoud komt expliciet tot uitdrukking in deze kerntaak en in de controlerende functie.
De leiding tot een registeraccountant zoals hierboven al genoemd is een universitaire opleiding. De opleiding kent zowel een theorie- als praktijkdeel. Het theoriedeel duurt afhankelijk van de vooropleiding 2,5 tot 7,5 jaar en vind vaak in deeltijdplaats. De voorwaarde van de opleiding zijn; afgestudeerde bedijfseconomen en burgers met een VWO-diploma. In het laatste geval wordt een deeltijd-bachelor of Science in Accounting als tussenstap gehanteerd. De praktijkstage neemt ongeveer drie jaar in beslag.
In het Engels letterlijk vertaald komt de naam niet helemaal overeen met de Nederlandse titel daarom word de Nederlandse titel, registeraccountant, in het Engels vertaald als; Chartered Accountant of Executive Master of Accounting.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel