Bezwaarschriften

Wanneer men het niet eens is met een beslissing is er een mogelijkheid tot indienen van bezwaar. Dit is een schrift waarin u kenbaar maakt wat de problemen zijn en dit wordt het bezwaarschrift genoemd. Een bezwaarschrift moet de gegevens van ondergetekende bevatten en het moet duidelijk zijn waarom, waartegen en wanneer er een bezwaar wordt gemaakt. Met een bezwaarschrift start men een rechterlijke procedure. Een advocaat of een Pro Deo advocaat kan hulp bieden, zodat het geschil opgelost kan worden. Er wordt overig niet geëist dat een bezwaarschrift in het Nederlands ingediend moet worden. Een bezwaarschrift in een vreemde taal is toegestaan, mits er een vertaling wordt bijgevoegd.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel