Uitkeringen

In Nederland zijn er veel verschillende uitkeringen. Deze uitkeringen zijn bedoeld voor inwoners die op een bepaald gebied extra financiële steun nodig hebben. De overheid heeft geregeld dat er op verschillende gebieden uitkeringen gegeven kunnen worden. Zo is er een Bijstandsuitkering, Ziektewet uitkering, WIA uitkering, Wajong uitkering, IOAW uitkering, en een WW uitkering. Een Bijstandsuitkering is de laatste uitkering die men krijgt indien men geen werk, inkomen of vermogen heeft. De Bijstand probeert mensen aan werk te helpen en ze ondertussen te voorzien van een uitkering. Bijstand wordt aangevraagd bij het UWV en hierna beslist de gemeente of een partij recht heeft op een Bijstandsuitkering. Indien de partij afgewezen wordt kan deze bezwaar indienen, een advocaat kan u hierbij helpen. Wanneer iemand ziek is en geen recht meer heeft op loon van een werkgever kan men zich beroepen op de Ziektewet. Een werkgever is verplicht de eerste twee jaar van een zieke werknemer door te betalen met 70% van het laatst verdiende loon. Hierna geldt de Ziektewet. Wanneer er geen werkgever meer in beeld is kan er ook teruggevallen worden op de Ziektewet. De Ziektewet kan aangevraagd worden bij het UWV.

Wanneer een persoon arbeidsongeschikt is kan deze een WIA uitkering krijgen. WIA staat voor de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Men moet ten minste 35% arbeidsongeschikt zijn om recht te krijgen op de WIA uitkering. WIA heeft de WAO opgevolgd. De Wajong uitkering betreft de uitkeringsregelingen van arbeidsongeschikte jongeren. Om onder deze uitkeringscategorie te vallen moet de jongere vanaf het zeventiende levensjaar arbeidsongeschikt zijn. Een IOAW uitkering helpt werkloze ouderen aan een inkomen waarvan zij kunnen leven. Deze regeling geldt voor mensen die op of na hun 50e werkloos zijn geworden. De IAOW volgt de WW op. Bij deze uitkering wordt het inkomen van een eventuele partner altijd meegerekend. De WW is een uitkering die aangevraagd kan worden indien men werkloos is. Deze regeling is bedoeld om inkomen te bieden tussen twee banen in. De regeling stelt dat men minimaal 3 maanden recht heeft op een WW uitkering en maximaal 38 weken. Dit hangt af van het aantal jaren dat men werkzaam is geweest.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel