Architect werkwijze

Een architect ontvangt meestal een ontwerpopdracht van een opdrachtgever, deze opdrachtgever wordt ook wel bouwheer genoemd. Dit kan een woningcorporatie zijn, een gemeente bestuur, een vereniging bestuur, een kerk, de directie van een fabriek, een bedrijf, een overheidsinstantie of gewoon een particuliere opdrachtgever.

De architect begin aan de hand van de wensen en behoefte van de opdrachtgever aan een schetsontwerp met daarbij een kostenplaatje. Soms maakt de architect een maquette ( een mini bouw van het ontwerp) om zo zijn schetsontwerp te verduidelijken. Als de opdrachtgever tevreden is met het eerste schetsontwerp maakt de architect  vervolgens het bestek en de erbij behorende bestektekening.  Een bestek is de omschrijving van een uit te voeren werk, inclusief de administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. In de bestektekening worden word als het ware en contract opgesteld tussen opdrachtgever en architect.
Daarna vindt er een openbare of onderhandse aanbesteding plaats. Bij deze twee vormen wordt het werk doorgaans aan de laagste inschrijver gegund:  de gunning. Ook kan hij in samenwerking met een aannemer een offerte van de kosten van het bouwproject maken. Als deze is goedgekeurd kan men verder met het uitwerken van het project. Ook komt het voor dat een aannemer of projectontwikkelaar grond koopt en daarop een eigen bouwproject begint, waarbij hij een architect de ontwerpopdracht geeft. De architect is in principe verantwoordelijk voor het programma, vorm, indeling, constructie, kleur en materiaalkeuze, aan de hand van de financiële, functionele en esthetische eisen en wensen van de opdrachtgever. Bij de lineaire werkwijze maakt de architect een ontwerp, laat het daarna verder uitwerken en controleren door bouwkundige adviseurs, waarna het door de aannemer wordt gebouwd.

Tijdens het ontwerp moet rekening gehouden worden met complexe installatiesystemen, constructiemethodes, toenemende gebouwgrootte en technische integratie, dit vraagt om externe specialisten die de architecten kunnen ondersteunen. Zij ontwerpen mee en zorgen dat deze aspecten goed in het ontwerp terecht komen. Omdat deze vakdisciplines hun krachten bundelen kan latere onvoorziene kosten worden voorkomen en ontstaan er tijdens de fases van de bouw minder problemen. Het strak en gericht samenwerken van verschillende partijen noemt men intergraal ontwerpen. De opdrachtgever, de architect en het bouwteam werken nauw samen om het ontwerpen zo soepel mogelijk te laten verlopen. De taak van de architect is het ontwikkelen van een ontwerpvisie en een ruimtelijk plan en hij is eind verantwoordelijk voor het eindproduct.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel