Software ontwikkelen

Het ontwikkelen van software word ook wel software engineering genoemd. Dit is een deelgebied van informatica dat zich bezighoudt met alle aspecten van het bouwen van complexe maar betrouwbare software tot informatiesystemen. Informatica is een vakgebied dat zich bezighoudt met methodes om een behoefte op probleemstelling om te zetten naar een computerprogramma.

Iemand die software ontwikkeld wordt een software engineer of software ingenieur genoemd. Het vakgebied is echter breder dan alleen het ontwikkelen van programma's.  Een software ingenieur specialiseert zich meestal tot een specifieke categorie. Zo kan men zich specialiseren tot het ontwikkelen van bedrijfssoftware.  En men dan verschillende softwarepakketten ontwikkelen voor een bedrijf. Er zijn verschillende aanbieders die softwarepakketten ontwikkelen.

Software Engineering bestaat in grote lijnen uit de volgende hoofdonderdelen;

  1. Het proces; welke eisen worden er aan een systeem gesteld?
  2. De structuur; welk ontwerp pas bij het systeem?
  3. De technologie; welke technologie is nodig om het goed te laten werken?
  4. De organisatie; wie gaat het systeem bouwen?

De definitie van software engineering is; "de toepassing van een systematische, gedisciplineerde, kwantificeerbare aanpak bij de ontwikkeling, uitvoering, en onderhoud van software". Het is  breed, complex vakgebied, waarin veel wiskundige theoretische aspecten als engineering en management aspecten een rol spelen.

De opleiding die men moet volgen tot volwaardig software ingenieur is een '' Master of Science in Software Engineering" (M.Sc.). Deze opleiding wordt aangeboden door algemene en technische universiteiten, zoals de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Twente en Universiteit Nijmegen.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel