Softwarepakketten

Bedrijfssoftware zijn grotere softwarepakketten, vaak voor meerdere gebruikers. Die ontwikkeld worden door software ingenieurs, werkend voor verschillende aanbieders. Voorbeelden zijn:

ERP-systeem Enterprise Resource Planning
In het ERP-progamma kunnen een groot aantal processen (afdelingen) worden ondergebracht. Het voordeel is dat gegevens van bijvoorbeeld klanten en producten binnen de organisatie maar eenmaal ingevoerd hoeven te worden, omdat er maar enkele database wordt gehanteerd.  ERP biedt een efficiënte manier van werken, betere communicatie en kostenreductie aan bedrijven.

SCM-systeem Supply Chain Management
Binnen de Supply Chain Management, ook wel logistieke keten genoemd, is het erg handig om een apart pakket aan te schaffen. Zo kan men handig een database bij houden van je leveranciers en het uittekenen van je logistieke keten.

CRM/EMM-systeem Customer Relationship Management / Enterprise Marketing Management
Vandaag de dag is de relatie met je klant super belangrijk. Het CRM-systeem is een softwarepakket dat bedoeld is voor het beheren van klantengegevens en interacties met deze klanten.

HRM-Systeem Human resource
Dit een personeelsinformatiesysteem rond personeelsmanagement. Het is een systeem waarmee gegevens over personeel worden beheerd.

Propriëtaire software
Ook wel eigendomsmatige software genoemd word door de Free Software Foundation gedefinieerd als elke software die niet aan de criteria van FSF voor vrije software voldoet.

PDM-systeem Product Data Management
Product data management(PDM) een combinatie van CRM en HRM. Het beheer van artikel gegevens staat bij dit systeem centraal.

EDM/ECM-systeem Enterprise Document / Content Management
Dit een digitaal archiefsysteem, het elektronisch verwerken en beheren van statische documenten.

Praktijkmanagementsysteem voor artsen, tandartsen, apothekers etc.
Deze software applicatie is gemaakt voor zorgverleners, zo  kunnen zij patiëntgegevens vastleggen.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel