Uitvaart

Een uitvaart is het totaal van alle handelingen en gebruiken na het overlijden. Mensen hebben de optie om begraven of gecremeerd te worden. De begrafenis is de teraardebestelling van de overledene en de uitvaart, de crematie is het cremeren van de overledene en de uitvaart.

Onder uitvaart wordt dus het geheel aan ceremonies en plechtigheden verstaan die voorafgaan aan de begraving of crematie van de overleden persoon.

Over het algemeen moet een uitvaart binnen zes werkdagen na het overlijden plaatsvinden. Er mag pas een uitvaart plaatsvinden 36 uur na het overlijden van de persoon in kwestie.

Deze termijn kan alleen aangepast worden door de officier van justitie. Denk bijvoorbeeld aan iemand die buiten Nederland overlijdt, het lichaam zal dan nog vervoerd moeten worden en dat kan extra tijd kosten. In zo’n geval kan er een uitzondering gemaakt worden op de gegeven termijn van zes werkdagen.

Een uitvaart is meestal in opdracht van nabestaanden. Wanneer dit bij een overleden persoon niet het geval is, dan zal de Sociale Dienst van uw gemeente de opdracht op zich nemen.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel