Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht heeft betrekking tot alle zaken rondom een onderneming. Alle juridische kwesties die betrekking hebben op een ondernemings staan omschreven in het ondernemingsrecht. Het ondernemingsrechts is een onderdeel van het privaatrecht wat specifiek is gericht op ondernemingen, rechtspersonen en andere bedrijven. Het ondernemingsrechts wordt door verschillende mensen onderverdeeld in twee verschillende rechtsgebieden. Het vennootschapsrecht en het rechtspersonenrecht. Onder het vennootschapsrechts worden alle zaken die betrekking hebben tot NV’s en BV’s gezien. Het rechtspersonenrecht heeft meer betrekking op alle rechtspersonen en is hierbij een stuk ruimer. Het is zeer van belang om vooraf te bepalen welke rechtsvorm je onderneming gaat krijgen en wat de voor en nadelen van deze rechtsvorm zijn. De structuur van de onderneming staat centraal in de keuze van rechtsvorm. Sommige rechtsvormen brengen heel erg veel juridsiche en economische gevolgen met zich mee. De rechtsvormen waar je uit kan kiezen wanneer je een onderneming start zijn vooraf vastgelegd en kennen vasten regels waar niet vanaf geweken mag worden. Er wordt een splitsing gemaakt in natuurlijke ondernemingsvormen en privaatrechtelijke ondernemingsvormen. Deze splitsing is voornamelijk gemaakt vanwege de aansprakelijkheid van de zeflstandige ondernemer. Bij natuurlijke ondernemingsvormen is meestal de zelfstandige ondernemer aansprakelijk op zijn prive vermogen. Bij privaatrechtelijk ondernemingsvormen komen vaak meerdere financiele aspecten kijken zoals aandeelhouders enzovoort.

Natuurlijke ondernemingsvormen:

 • Eenmanszaak
 • Maatschap
 • Vennootschap onder firma VOF
 • Commanditaire vennootschap
 • Rederij

Privaatrechtelijke ondernemingsvormen
 • Besloten Vennootschap BV
 • Engelse Limited Ltd
 • Naamloze Vennootschap NV
 • Coöperatie
 • Vereniging
 • Stichting
 • Kerkgenootschap

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel