Personen familierecht

Het personen- en familierecht is belangrijk onderdeel van het burgerlijk recht. Het personen- en familierecht heeft met name betrekking op rechtszaken die gaan over afstamming, geboortes, huwelijk en echtscheidingen. Het personen en familierechts omvat ook zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. In de meeste rechtszaken die betrekking hebben tot het erfrecht worden onder een andere rechtsgebied behandeld. Het personen- en familierecht is in het eerste boek uit het burgelijk wetboek in Nederland opgenomen. Daarnaast maakt het personen- en familie recht deel uit van internationale verdragen. Denk hierbij aan het internationale Verdrag inzake van de Rechten van het Kind. De belangrijkste internationale wetten en regels voor het familierecht in Nederland staan vermeld in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het EVRM. De helft van het gehele personen- en familierecht is gelijkwaardig aan ongeveer de helft van het rechtsbedrijf. Het gaat hierbij vooral om de regels en aantallen procedures. Het personen- en familie recht kent een zeer grote mate van beslotenheid. Er mag bijvoorbeeld niet in de openbaarheid uitspraken worden gedaan in het familierecht. Het personen- en familie wordt gekenmerkt door zeer veel wijzigingen die worden doorgevoerd op korte termijnen.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel