Onroerend goed

Onroerend goed of onroerende zaken zijn meestal gebouwen of bepaalde stukken grond. Deze stukken grond of gebouwen kunnen in waarde sterk van elkaar verschillen. De goederen met betrekking op het onroerend goed zijn niet-verplaatsbare goederen en hebben ten alle tijden een materieel karakter. Onroerende goed wordt omschreven als stukken grond met nog niet gewonnen delftstoffen of andere verenigde beplantingen. Op de stukken grond kunnen gebouwen gebouwd zijn of andere duurzame projecten. Tegenwoordig wordt onroerend goed ook wel vastgoed of onroerende zaken genoemd. Er zijn meestal een aantal zakelijke rechten die betrekking hebben tot het onroerend goed. Denk hierbij aan rechten zoals eigendomsrecht, recht van opstal, appartementsrechten, recht van vruchtgebruik en recht van erfpacht. Deze rechten worden meestal ondersteund in een notariele akte. Deze noteriele akten worden in het des betreffende kadaster ingeschreven. Onroerende goed hoeft niet doormiddel van jurisprudentie vastgelegt te worden. Alle zaken die met betrekking hebben onroerend goed zijn eigendom van de eigenaar van het des betreffende stuk grond. Er zijn slechts uitzonderingen mogelijk wanneer er opstalrecht van toepassing is op de onroerende zaken. De eigenaar van onroerende zaken is verplicht om aan Nederlandse gemeenten onroerende-zaakbelasting te betalen. De onroerende zaken of vastgoedobjecten worden in alle landen in een kadaster geregistreerd. In dit kadaster worden die onroerende zaken doormiddel van essentiële kenmerken geregistreerd. Denk hierbij aan de ligging, aard, grootte, eigenaar, waarde, transportdatums, etc van de onroerende zaak. Het kadaster is dus een onderdeel van de maatschappij. Het kadaster zorgt er mede voor dat overheden de mogelijk hebben om belastingen te innen. Vastgoed is in de maatschappij en economie van een land een onmisbaar onderdeel. Vastgoed is duurzaam en heeft vaak een hoge waarde. Onroerend goed vervult een aantal functies in de maatschappij. Vastgoed kan bijvoorbeeld worden gebruikt als grond om voedsel te telen of als plaats om een gebouw op te plaatsen. Vaak wordt er veel aandacht geschonken aan de onderhoud van vastgoed om zo een constante waarde te behouden. Onroerende goed gaat nooit verloren. Het enige wat kan veranderen is de aard van de grond. De functie van de grond kan veranderen. Denk hierbij een landbouwgrond waar bijvoorbeeld een huis opgebouwd gaat worden. De bouwsector is erg van belang wanneer deze omslag wordt gemaakt van een stuk onroerend goed.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel