Reclame

Reclame is een communicatie vorm die bedoeld is om potentiële klanten over te halen tot aanschaf van producten en of diensten. Daarnaast draagt reclame bij aan het creëren en versterken van merkimago en aan het bevorderen van de consumptie. Het is ook het promoten van een product, dienst, bedrijf of idee door middel van een boodschap. Deze boodschap kan via verschillende reclame media worden gecommuniceerd met de klant. De geschiedenis van Reclame gaat ver terug. Er zijn al reclameboodschappen gevonden in de ruines van Pompei. In de Gouden Eeuw werd er in Nederland ook al reclame gemaakt in kranten het eerste reclamebureau werd opgericht in 1843 door Volney Palmer in Philadelphia.

Tijdens de industriële revolutie ontstond de moderne industriële maatschappij en het werd mogelijk om op een snelle manier veel gelijke producten te produceren. Reclame maken werd steeds noodzakelijker voor bedrijven om de consument meer keuze had uit verschillende aanbieders. Er ontstonden verschillende kanalen om te communiceren met de consument. Tegen reclame word ook veel bezwaar gemaakt, het sterkst nog aan het eind van de jaren 60. Er werd bijvoorbeeld jarenlang reclame gemaakt voor roken, deze reclame claimde dat roken gezond zou zijn. Tegenwoordig mag er geen reclame meer gemaakt worden voor sigaretten. Er is veel discussie over het primaire doel van reclame. De een geeft aan dat het primair gaat om het zorgen van bekendheid. Een ander zegt dat het uiteindelijke doel van reclame is, door middel van gerichte publiciteitsacties, gedragsverandering van mensen te bewerkstelligen en ze aan te zetten tot een actie die financiële of andere voordelen heeft voor de sponsor van de reclame. Concreet gezegd; consumenten overhalen tot het kopen van een bepaald product, de naamsbekendheid van een merk vergroten, zwevende kiezers in de aanloop naar verkiezingen overhalen om op een bepaalde partij te stemmen.

Reclame werkt in principe volgens de redenering dat de boodschap;

  • Aandacht trekt
  • Een herkenbaar voordeel moet inhouden voor de ontvanger daarvan
  • het vangen tot een aanschaf of daad moet opwerken
  • een manier moet bieden om het voordeel te realiseren

Een model dat de werking van reclame beschrijft is het model AIDA; Attention, Interest, Desire, Action.

Vrijblijvende offertes
3 Gratis offertes in 1 minuut
Betaal nooit te veel